re
do
it

Personvern

Personvernerklæring for tjenesten Redoit

Oppdatert: 11.03.2021 1. Innledende bestemmelser Denne personvernerklæringen gjelder for tjenesten Redoit som eies av RENAS AS, org. nr. 979 191 391. RENAS er en non profit-organisasjon, eid av Elektroforeningen (EFO) og bransjeforeningen Elektro og Energi. RENAS er et norsk selskap med kontor i Oslo.

RENAS er opptatt av å beskytte og respektere personvernet i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av tjenesten Redoit. Se også RENAS AS sin overordnede personvernerklæring på https://renas.no/personvernerklaering/.

2. Om tjenesten Redoit Redoit er en tjeneste som er utviklet og eid av RENAS AS. Tjenesten Redoit er opprettet for å bidra til å bygge oppunder prinsippene for sirkulærøkonomi ved økt ombruk og bedre gjenvinning av produkter.

Redoit er en tjeneste hvor bedrifter og privatpersoner kan sende inn brukt elektronikk. Produktene følges individuelt gjennom prosessen fra forsendelse fra kunde, mottak hos Redoit, til eventuell reparasjon, eventuell klargjøring for ombruk, eventuell høsting av komponenter for gjenbruk og/eller gjenvinning.

3. Hjemmel for å samle inn personopplysninger 3.1. Innsamling av personopplysninger basert på samtykke Redoit samler inn personopplysninger der personer har aktivt samtykket til dette basert på ønske om å motta nyhetsbrev, invitasjoner og lignende fra Redoit. Individuelle samtykker blir lagret og dokumentert.

3.2. Innsamling av personopplysninger basert på kontrakter Redoit bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder og partnere.

4. I hvilke tilfeller det samles inn og lagres personopplysninger - Navn og postadresse samles inn ved registrering av produkt for innsendelse. Dette for å kunne sende riktig fraktemballasje til kunden for kundens produkter. (jmf. Personopplysningsloven, Kapittel II Artikkel 6a og b) - Kundens e-postadresse samles inn for å opprette en Min Side-bruker og sende bekreftelser og status fra tjenesten til kunden. (jmf. Personopplysningsloven, Kapittel II Artikkel 6a og b) - Kundens navn og e-postadresse samles inn ved påmelding til arrangementer eller nyhetsbrevliste (jmf. Personopplysningsloven, Kapittel II Artikkel 6a) - Ved knytning av innsendt produkt til et oppgjør for en tredjepart, samles det inn saksnummer eller tilsvarende identifikator (jmf. Personopplysningsloven, Kapittel II Artikkel 6a og b)

5. Personopplysninger og personlige data lagret på produkter som sendes inn Tjenesten Redoit innebærer at kunder sender sine brukte produkter inn for ombruk eller gjenvinning. Produktene kan inneholde dataminne med personopplysninger og personlige data. Tjenesten gir kunden veiledning i hvordan slette data fra produktet før det sendes inn. I tillegg sørger Redoit for at produkter som skal ombrukes er resatt og fri for personlige data. Data fra innsendte produkter lagres ikke hos Redoit. For produkter som går til materialgjenvinning blir dataminnet fysisk destruert.

For bedriftskunder viser vi i tillegg til våre vilkår for bruk av tjenesten.

6. Hvilken type personopplysninger samles inn?

Redoit samler inn navn, og eventuelt bedriftsnavn, postadresse og e-postadresse.

Redoit kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som er mottatt i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post.

Fra websidene kan IP-adresser og handlinger utført på siden samles inn, disse er anonymiserte.

Aktivitet og pålogging på påloggede systemer loggføres knyttet til IP-adresse og e-postadresse.

Redoit samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

7. Hvor lenge lagres personopplysninger? Redoit lagrer innsamlede personopplysninger så lenge det anses nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderes behovet for å svare på forespørsler eller løse mulige problemer, bevare historikk overfor personer og selskap Redoit har avtaler med, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tas beskyttelsesformål i betraktning.

Dette betyr at Redoit kan oppbevare personopplysninger i en rimelig periode etter den siste samhandlingen. Når personopplysningene som er lagret ikke lenger er nødvendige, slettes de på en sikker måte.

For påloggede tjenester (Min Side) logges aktiviteter som pålogginger og feilmeldinger. Logger slettes etter 3 år.

8. Rettigheter til egne personopplysninger Personer har følgende rettigheter til personopplysningene sine:

• Rett til innsyn i egne personopplysningene som Redoit har lagret • Rett til å få personopplysningene korrigert hvis de er unøyaktige eller feil • Rett til å bli glemt, hvilket betyr at man kan kreve at personopplysninger blir slettet. Med mindre det foreligger et særskilt lovgrunnlag for fortsatt behandling av personopplysningene vil disse bli slettet, alternativt anonymisert. • Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at RENAS kan behandle personopplysningene, som å trekke navn og e-postadresse fra en e-postliste. • RENAS oppfyller disse rettighetene uten kostnad for personen og innen 30 dager.

9. Bruk av informasjonskapsler (cookies) og nettstatistikk 9.1. Informasjonskapsler (cookies) Redoit sin nettside bruker cookies til analyseformål. Cookies, eller informasjonskapsler, er små datafiler som blir generert i nettleseren og lagret på din datamaskin eller mobile enhet. Nettleseren bruker denne informasjonen til å gjenkjenne deg og huske din brukeratferd når du besøker våre nettsider.

Informasjonen omfatter standardinformasjon fra nettleseren din, som nettlesertype og nettleserspråk, IP-adresse og handlingene du utfører på nettstedet, som sidene du ser på og koblingene du klikker på.

Dersom du ikke ønsker å samtykke til at informasjonskapsler blir lagret, kan du skru denne funksjonen av i nettleseren din. Her kan også lagrede cookies slettes.

Informasjonskapslene som finnes på redoit.no er:

Informasjonskapsel Leverandør Hensikt Lagringstid _ga Google Analyse 26 måneder _gid Google Analyse 24 timer _gat Google Analyse 1 minutt

9.2. Nettstatistikk Når du besøker nettsidene til RENAS, kan IP-adressen bli registrert. Opplysningene blir behandlet i avidentifisert form, slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med denne innsamlingen er å utarbeide statistikk som brukes til å utvikle og forbedre informasjonen på sidene. Statistikken blir brukt til å få kunnskap om antall personer som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilket nettsted brukerne kommer fra, og hvilken nettleser som blir brukt.

Oppbevaring av bruker- og hendelsesdata i analyseverktøyet Google Analytics er satt til at data slettes etter 26 måneder.

10. Deling med tredjeparter Redoit verken deler, selger eller utveksler personopplysningene med tredjeparter, med unntak av det som beskrives nedenfor.

10.1. Bruk av underleverandører (databehandlere og underdatabehandlere) Redoit sine underleverandører har tillatelse til å behandle personopplysninger på våre vegne i henhold til våre krav om databehandling og informasjonssikkerhet. De forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning og har signert en databehandleravtale.

10.2 Samarbeidspartnere Tjenesten Redoit kan inngå i leveransen av tjenester fra andre samarbeidspartnere der kunden også har et kundeforhold, som for eksempel et forsikringsselskap. Personopplysninger utveksles i den grad det er nødvendig for korrekt behandling av samarbeidspartnerens avtale med kunden, som for eksempel å innløse en rabatt for bruk av tjenesten Redoit.

11. Endringer i denne personvernerklæringen Redoit forbeholder seg retten til når som helst å endre denne personvernerklæringen. Den gjeldende versjonen vil alltid være tilgjengelig på websidene våre. Vi oppfordrer deg til å sjekke personvernerklæringen fra tid til annen for å forsikre deg om at du er fornøyd med eventuelle endringer.

Hvis vi gjør endringer som endrer personvernpraksisen betydelig, varsler vi deg på e-post eller ved å legge ut en melding på websidene våre før endringen trer i kraft.

12. Kontaktinformasjon Daglig leder i RENAS er behandlingsansvarlig for Redoit sin behandling av personopplysninger. Kontaktinformasjon er:

RENAS AS v/ GDPR-ansvarlig e-post: renas@renas.no

13. Retten til å registrere en klage hos en tilsynsmyndighet En person som er misfornøyd med måten personopplysningene er behandlet på, kan i første omgang kontakte RENAS på renas@renas.no.

Dersom saken ikke løses tilfredsstillende på denne måten, kan man henvende seg direkte til de nasjonale tilsynsmyndighetene for å få en avgjørelse.

Tilsynsmyndighetene kan kontaktes på:

Datatilsynet www.datatilsynet.no