re
do
it

slik fungerer det

Redoit er en tjenestes som gjør det både enkelt og sikkert å levere inn brukte mobiltelefoner og IT- utstyr slik at færrest mulig produkter blir liggende i skuffen og samle støv

Registrering og mottak

Du registrerer produktet på Redoit.no og legger inn din postadresse så vi kan sende deg ferdig frankert emballasje for ditt produkt. Deretter ber vi deg å registrere en bruker slik at vi kan holde deg oppdatert om status og at du får tilgang til «Min Side». Når du mottar emballasjen legger du produktet i emballasjen og leverer til neste postmottak. Når produktet blir mottatt hos Redoit får du en bekreftelse på «Min Side» samt at en sikker sletting på data er gjennomført. På «Min Side» kan du så følge prosessen videre og se når produktet har blitt behandlet enten for gjenvinning eller til ombruk.

Gjenvinning og ombruk

Produkter som leveres inn til Redoit, som fortsatt virker eller som kan repareres eller oppgraderes til brukbar stand, vil bli tatt vare på. Produkter som ikke kan ombrukes, vil inngå i gjenvinningsprosessen for EE-avfall som RENAS administrerer. Prosessen følger strenge krav til miljøsanering og materialgjenvinning som utføres på sertifiserte behandlingsanlegg primært i Norge og Sverige. Les mer om gjenvinningsprosessen på renas.no

Rapportering

På Min Side på redoit.no vil du kunne se hvilke produkter du har registrert og sendt inn til Redoit, og følge prosessen. Du vil også få opp tall som viser effekten av at du leverte dine produkter til Redoit i form av materialer som er gjenvunnet og spart CO2 utslipp.

Ofte stilte spørsmål