re
do
it

Om Redoit

Redoit gjør det enkelt og sikkert å levere brukte mobiltelefoner og IT - utstyr inn til ombruk eller gjenvinning. Ved å bruke Redoit er du trygg på at din data blir slettet på en sikker måte.

Det gjør vi ved å samle inn mobiltelefoner og annet IT - utstyr som ikke er i bruk og sørge for at komponenter og råmaterialer blir ombrukt eller gjenvunnet slik at vi sparer naturen fra å hente ut nye for bruk i nye produkter.

Slik fungerer prosessen

Hvorfor velge Redoit?

Redoit er en tjeneste for deg som ønsker en enkel og sikker måte å levere inn brukte mobiler og IT-utstyr. Ved å bruke Redoit er du trygg på at dine gamle mobil- og IT-produkter blir tatt hånd om på en måte som er til beste for miljøet, samtidig som datasikkerheten hele tiden ivaretas. Du vil også få rapporttall som viser effekten av at du leverte dine produkter til Redoit i form av materialer som er gjenvunnet og spart CO2 utslipp

Hvem står bak Redoit?

Redoit er utviklet og eid av RENAS. RENAS jobber primært med å ivareta sine medlemmers produsentansvar for innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), og det tilbys medlemskap for produsentansvar for batterier og emballasje gjennom partnere. RENAS’ oppgave er å gjøre det enkelt å ta miljøansvar, og ta vare på ressursene. Se mer på renas.no

Ofte stilte spørsmål